Ηλεκτρονικη Τιμολόγηση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (e-invoicing) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.

H Online σας παρέχει ολοκληρωμένη λύση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για όλες τις πλατφόρμες πληροφορικής με σημαντικά ωφέλη για την επιχείρηση.

 • Αυτόματη μετατροπή Spool Files σε PDF Format μέσω ενσωματωμένου σχεδιαστή φορμών.
 • Αυτόματη αποστολή μέσω e-mail.
 • Αυτόματη αρχειοθέτηση Εισερχομένων / Εξερχομένων
 • Ιδανικό e-invoicing και γενικά e-document περιβάλλον
 • Χωρίς καμια αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές
 • Σημαντική μείωση κόστους διαχείρησης παραστατικών

Πιο αναλυτικά η λύση μας παρέχει δυνατότητες όπως:

 1. Αυτόματη μετατροπή των μέχρι τώρα παραγόμενων παραστατικών (με ή χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή από ΕΑΦΔΣΣ) σε PDF Format. Μέσω ενσωματωμένου σχεδιαστή φορμών είναι πλέον εύκολα εφικτή η δημιουργία έγχρωμων παραστατικών τυπογραφικής ποιότητας  με χρήση εταιρικού σήματος,barcodes ή εικόνων και η προαιρετική εκτύπωσή τους σε λευκό χαρτί.
 2. Αυτόματη αποστολή με e-mails των πιο πάνω PDF παραστατικών στους παραλήπτες με την βοήθεια ενσωματωμένης Βάσης Δεδομένων.Στην περίπτωση φορολογικών παραστατικών,δυνατότητα παράλληλης αποστολής σε κάθε e-mail των αντίστοιχων αρχείων α (περιεχόμενο) και b (ηλεκτρονική υπογραφή). Η γνησιότητα της ηλεκτρονικής αποστολής δύναται να διασφαλιστεί με πρόσθετη ψηφιακή υπογραφή στα e-mails.
 3. Αυτόματη Αρχειοθέτηση των παραστατικών με δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης,επανεκτύπωσης ή αποστολής τους στην αρχική Spool File ή στην τελική PDF μορφή τους.
 4. Αυτόματη παρακολούθηση των εισερχομένων email και αρχειοθέτηση των επισυναπτόμενων παραστατικών
  (pdf,text) με δυνατότητα δυναμικής αναζήτησής τους μέσα από εύχρηστο web interface.

Προφανή οφέλη της ολοκληρωμένης λύσης Διαχείρησισης Παραστατικών έιναι :

 • Σημαντική μείωση συνολικού κόστους Δημιουργίας / Αποθήκευσης /Αναζήτησης.
 • Σημαντική βελτίωση ταχύτητας αποστολής / παραλαβής.
 • Σημαντική βελτίωση περαιτέρω αξιοποίησης παραστατικών για αποστολέα και παραλήπτη (workflow,reconciliation κ.α.)
 • Βελτίωση εταιρικής εικόνας.
 • Διαχρονική λύση και ανεξάρτητη υφιστάμενων εφαρμογών.
 • Γρήγορη απόσβεση επένδυσης.
WordPress Themes
WordPress主题